Documentul in format pdf poate fi consultat aici

ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRATEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

In baza procesului verbal nr. 1-148, din data de 29.11.2013 al Comisiei de avizare nr. 1 a agrementelor tehnice în constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZEAZA FAVORABIL:

Agrementul tehnic nr. 016-02/326-2013, elaborat de ICECON BUCURESTI, pentru PLACI COMPOZITE ALUMINIU - PLASTIC LUXBOND, al carui producator este S.C. ENOL GRUP S.A.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pâna la data de 29.11.2015 si se poate prelungi în situatia în care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform (prevederilor mentionate la cap. "conditii" din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pâna la data de 28.02.2017, pentru titular, producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic si nu tine loc de certificat de calitate.

Agrement Tehnic

016-02/326-2013

PLACI COMPOZITE ALUMINIU-PLASTIC LUXBOND
ALUMINIU-PLASTIC COMPOSITE PANEL LUXBOND
PANEAUX COMPOSITES D'ALUMINIUM-PLASTIQUE LUXBOND
KOMPOSITE TAFEN AUS ALUMINIUM-PLASTISCH LUXBOND

Cod 1.51

PRODUCATOR. S.C. ENOL GRUP S.A. SUCURSALA VASLUI,
Str. Ceramicii, nr. 40, Vaslui
Tel; 0235/31.88.57,
Fax: 0235/31.88.47,
ROMÂNIA

TITULAR AGREMENT TEHNIC: S.C. ENOL GRUP S.A. SUCURSALA VASLUI
Str. Ceramicii, nr. 40, Vaslui
Tel; 0235/31.88.57,
Fax: 0235/31.88.47,
ROMÂNIA

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: ICECON SA Bucuresti
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii
Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021652
Tel: 021.205.55.00;
Fax: 021.255.14.20

Grupa specializata nr. 2; "Elemente de închidere, compartimentare, pereti nestructurali, tâmplarie si vitraje"
Prezentul agrement tehnic este valabil pâna la data de 28.02.2017 numai însotit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si nu tine loc de certificat de calitate.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Grupa specializata nr. 2 "Elemente de închidere, compartimentare, pereti nestructurali, tâmplarie si vitraje" din cadrul ICECON SA. Bucuresti, analizând documentatia de solicitare de agrement tehnic, prezentata de S.C. ENOL GRUP S.A. SUCURSALA VASLUI si înregistrata cu nr. 13.10.021.016 din data de 21.10 2013, referitoare la "PLACI COMPOZITE ALUMINIU - PLASTIC LUXBOND", elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 016-02/326-2013, în conformitate cu documentele tehnice românesti aferente domeniului de referinta

1. Definirea succinta

1.1. Descrierea succinta

Placile LUXBOND pentru placarea fetei interioare sau exterioare a peretilor si tavanelor, sunt alcatuite dintr-un miez de polietilena lipit între doua foi din tabla de aluminiu (fig. nr. 1).

Caracteristicile tehnice ale polietilenei, realizata prin extrudare -calandrare din polietilena reciclata, granulata sau macinata, sunt conform standardului tehnic de firma 1/2007 al S.C. ENOL GRUP S.A. SUCURSALA VASLUI.

Pentru lipirea miezului din polietilena de fetele de aluminiu se utilizeaza o folie adeziva multistrat, aplicata pe fiecare fata a stratului din polietilena imediat dupa procesul de extrudare - calandrare. Grosimea foliilor adezive este de 0,05 mm.

Tabla de aluminiu utilizata ta realizarea placilor compozite aluminiu -plastic LUXBOND are caracteristici tehnice conform SR EN 485-2:2004. Marcile de aluminiu utilizate la executia benzilor din tabla sunt 1100 H18 (Al 99%), 3003 H16 (AlMnCu) sau echivalent.

Grosimea foilor din tabla de aluminiu este 0,3; 0,4 sau 0,5 mm.

Tabla de aluminiu are fata vizibila prevopsita, cu vopsea poliesterica (cu grosimea de 16 - 26 um) - pentru utilizari la interior sau exterior, respectiv vopsea pe baza de polifluorura de viniliden (PVDF), în trei straturi (cu grosimea de 25 -32 um) - pentru utilizare la exterior, în gama de culori prezentata în cataloagele firmei ENOL.

Placile compozite aluminiu -plastic LUXBOND se produc la urmatoarele dimensiuni:

 • grosimi: 3; 4 sau 5 mm - tolerante ± 0,2 mm;
 • latimi: 1200; 1220 sau 1550 mm - tolerante ± 2 mm ;
 • lungimi: 2440; 3200 sau, la cerere, pâna la 5000 mm - tolerante ± 3 mm.

Greutatile placilor compozite aluminiu - plastic LUXBOND sunt conform tabelului nr. 1

Tabelul nr. 1

Grosime placa
LUXBOND
Grosime tabla
aluminiu
Greutate placa
LUXBOND
(mm) (mm) (kg/m2)
3 0,3 3,9±0,5
4 0,5 5,6 ± 0,5
5 0,5 6,5 ± 0,5

Din placile compozite aluminiu -plastic LUXBOND se realizeaza panouri si casete pentru placari de pereti, fig. nr 2 virole rotunde (cilindrice) si elemente de placare a stâlpilor patrati sau dreptunghiulari fig.3. Marginile acestor elemente sunt realizate astfel încât sa permita îmbinarea si prinderea lor de scheletul de rezistenta al peretelui/tavanului.

 

 

1.2. Identificarea produselor

Fiecare reper ce intra în componenta placilor compozite aluminiu - plastic LUXBOND este codificat astfel încât identificarea lui este garantata pe durata fabricatiei, depozitarii, livrarii (transportului) si a montarii acestora.

Fata vizibila a panourilor (vopsita) este protejata cu o folie proiectoare din material plastic cu grosimea de 0,08 mm.

Folia protectoare este inscriptionata cu urmatoarele date de identificare:

 • denumirea firmei producatoare;
 • denumirea produsului;
 • date de contact: telefon, fax, e-mail, site;
 • instructiuni privind montajul;
 • sensul derularii benzii.

Pe partea nevopsita (posterioara) fiecare placa va fi inscriptionata cu urmatoarele date:

 • denumirea producatorului;
 • denumirea produsului;
 • grosimea placii;
 • codul culorii vopselei:
 • data fabricatiei;
 • numarul lotului de fabricatie (un lot este constituit din placile executate dintr-un tambur cu folie de aluminiu vopsit, de aceeasi culoare si demensiuni ale placilor: grosime, latime si lungime);
 • o sageata în sensul de derulare a benzii compozit

Exemplu: o placa LUXBOND cu o grosime de 4 mm, culoare Metallic Silver (PVDF), fabricata în 17.12.2010, numarul tamburului cu folia vopsita (lotului) 103, va fi inscriptionata astfel: ENOL GRUP - SUC VASLUI - LUXBOND - AX 004F - 4/0.5 17/12/10 - 103 ->

Marca LUXBOND este marca înregistrata la O.S.I.M.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domeniile acceptate du utilizare în constructii

Placile compozit aluminiu -plastic LUXBOND se utilizeaza pentru placarea suprafetelor interioare si exterioare, la cladiri cu temperaturi de exploatare cuprinse între -50°C si +80°C, dupa cum urmeaza:

 • placile având fata vizibila protejata cu vopsea poliesterica, se utilizeaza pentru placarea suprafetelor peretilor, stâlpilor, coloanelor si tavanelor, situati în interior sau exterior.
 • placile având fata vizibila protejata cu vopsea pe baza de poliflorura de viniliden (PVDF) se utilizeaza in special pentru placarea suprafetelor fatadelor, tavanelor, stâlpilor, coloanelor, etc., situati în exterior.

Fixarea placilor LUXBOND pe elementul de construcţie suport se realizeaza prin intermediul unei structuri de sustinere din profile metalice, fixate de stratul de rezistenta al elementului de construcţie.

In zonele de contact, intre placile compozite din aluminiu si piesele de prindere si imbinare realizate din alt metal decat aluminiul (ca de exemplu otel), se va interpune un element suplimentar (după caz. incombustibil) din material electroizolant, care să impiedice realizarea de pile de coroziune.

Optional, in spaţiul dintre placile compozite aluminiu - plastic LUXBOND si fata elementului de constructie suport, se poate interpune un strat din produse (după caz, incombustibile) termo sau/si fonoizolante.

Aplicarea pe fata exterioara a pereţilor, (la o distanta de cca. 1 -3 cm de fata exterioara a stratului termmzolant), permite realizarea unui strat de aer, care poate fi pus in legatura cu atmosfera exterioara, prin realizarea unor fante de admisie şi evacuare a aerului.

Pentru placarea elementelor plane se utilizeaza casete (fig. nr. 2), pentru, elementele deforma circulara -coloane se utilizeaza virole cilindrice (fig. nr. 3), respectiv elemente paralelipipedice, pentru stâlpi cu sectiune dreptunghiulara / patrata (fig. nr. 3).

Utilizarea casetelor permite realizarea de elemente de închidere perimetrala (pereti), cu strat de aer ventilat.

Produsele se aplica numai urmare unui proiect de executie intocmit cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor tehnice în vigoare.

2.2. Aprecierea asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare

Prin conformarea constructiei si prin masurile de protectie seismica, la foc, termica, acustica, conform reglementarilor tehnice specificate în cadrul prezentului agrement tehnic, cladirile având peretii/tavanele placati/placate cu placi compozit aluminiu-plastic LUXBOND satisfac cele 6 cerinte esentiale din Legea nr. 10/1995 "Lege privind calitatea în constructii", cu modificarile din Legea 123/2007.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Placile compozite aluminiu - plastic LUXBOND sunt elemente nestructurale, care nu influenteaza rezistenta si stabilitatea cladirilor, pe a caror elemente de constructie sunt aplicate.

Dimensionarea corespunzatoare a elementelor de sustinere ale placilor, atât sub aspectul caracteristicilor geometrice ale sectiunii elementelor de sustinere cât si al distantei de amplasare a acestora în directie orizontala si verticala, satisfac cerintele de rezistenta, stabilitate si deformabilitate ale structurii proprii de sustinere.

Placile compozite aluminiu -plastic LUXBOND realizate de S.C. ENOL GRUP S.A. SUCURSALA VASLUI, au o comportare buna la actiunea vântului (presiune si suctiune), la proiectare urmând sa se tina seama de presiunea de baza a vântului, în functie de zona eoliana în care este amplasata constructia.

Placa LUXBOND cu dimensiunile de 1550 x 1100 mm, rezemata si fixata pe contur, sub o încarcare uniform distribuita, de 750 Pa, prezinta o sageata mai mica de L/100.

Momentele de inertie si modulele de rezistenta ale placilor (compozit aluminiu - plastic LUXBOND sunt conform tabelului nr. 2

Tabel nr. 2

Grosime placa
LUXBOND
Grosime tabla
aluminiu
Moment de inertie
"I"
Modul de rezistenta
"W"
(mm) (mm) (cm4m) (cm3/m)
3 0,3 0,10935 0,81
4 0,5 0,30625 1,75
5 0,5 0,50625 2,25

Securitate la incendiu

Placile compozite aluminiu - plastic LUXBOND se încadreaza în clasa de reactie la foc F. Clasa de rezistenta la foc a placilor LUXBOND este mai mica de 15 minute

Igiena, sanatate, si mediu înconjurator

Materialele componente ale placilor compozite aluminiu - plastic nu emit substante poluante si nu constituie un risc pentru sanatatea oamenilor si mediu.

Tehnologia de fabricatie a placilor LUXBOND contribuie la protectia mediului prin reciclarea deseurilor de polietilena, care constituie materia prima pentru producerea miezului din polietilena al placilor compozit aluminiu -plastic.

Placile compozite aluminiu-plastic sunt reciclabile 100%.

Siguranta în exploatare

Fetele vizibile ale placilor compozite aluminiu - plastic nu creeaza riscuri de accidentare prin agatare, ranire sau lovire a utilizatorilor.

Economie de energie si izolare termica

Placile compozite aluminiu - plastic LUXBOND nu aduc un aport semnificativ la rezistenta termica a elementului de constructie pe care sunt aplicate, intrucat sunt utilizate pentru realizarea de fatade care includ straturi de aer slab ventilate sau ventilate.

Conductivitatea termica a placilor compozite aluminiu - plastic LUXBOND este 0,30 W/(mK).

Prin dimensionarea corespunzatoarte a stratului termoizolant din alcatuirea elementelor de închidere placate cu placi compozite aluminu - plastic LUXBOND se poate asigura îndeplinirea cerintei de economie de energie si izolare termica.

Protectie împotriva zgomotului

Izolarea la zgomot aerian a elementelor de constructie placate cu placi compozite aluminiu - plastic LUXBOND este asigurata prin alcatuirea elementului respectiv.

Indicele de izolare la zgomot aerian, la frecventele sunetului de 150 Hz si 500 Hz, în functie de grosimea placii LUXBOND este conform tabelului nr. 3

Tabelul nr. 3

Grosime placa
LUXBOND
Indice de izolare la
zgomot aerian (dB)
(mm) 150Hz 500Hz
3 8 18
4 10 21
5 12 25

2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) si întretinerea

Durata de viata a placilor compozite aluminiu - plastic LUXBOND, în functie de tipul îmbracamintii de protectie este:

 • Pentru, cele cu vopsea pe baza de polifluorura de viniliden (PVDF), utilizare la exterior, de cca, 30 ani (rezistenta decorativa 20 ani)
 • Pentru cele cu vopsea poliesterica, utilizare la interior, de cca. 20 ani (rezistenta decorativa 10 ani).

Placile LUXBOND se pot vopsi, în conformitate cu instructiunile producatorului. Se recomanda uscarea în aer (în nici un caz uscarea nu se va face la o temperatura mai mare de 70°C).

Nu se vor utiliza ca agenti de curatare:

 • hidroxid de potasiu;
 • carbonat de sodiu;
 • soda caustica;
 • nici un fel de acizi;
 • produse abrazive;
 • diluanti pentru vopsele.

Garantia acordata de producator pentru produsele livrate, se va stabili prin contract, de la caz la caz, dar nu va fi mai mica de 2 ani, la solicitarile normale de exploatare si respectând conditiile de transport, manipulare, depozitare, montare si întretinere.

Folia de protectie a fetei vopsite a placilor LUXBOND trebuie indepartata in maxim 45 zile de la montare.

2.2.3 Fabricatia si controlul

Realizarea placilor compozite aluminiu - plastic LUXBOND se face pe linia de fabricatie a firmei S.C. Enol Grup S.A. Bucuresti, Sucursala Vaslui.

Realizarea casetelor pentru placari de pereti, virolelor si elementelor de placare a stâlpilor se face conform documentatiei de executie primite de la proiectantul lucrarilor de placare.

Tehnologia de fabricare presupune urmatoarele operatii principale:

 • alimentare linie extrudare polietilena cu deseuri polietilena granulata sau macinata (alimentator cu snec);
 • extrudare polietilena;
 • calandrare polietilena;
 • depunere folii adezive de lipire a foilor din tabla de aluminiu (folie adeziva superioara si folie adeziva inferioara);
 • preîncalzire in infrarosu (a miezului din polietilena cu foliile adezive aplicate);
 • derulare foi tabla aluminiu si aplicare foi tabla aluminiu (foaie tabla aluminiu superioara si foaie tabla aluminiu inferioara);
 • lipirea foilor din tabla de aluminiu (termoformare - instalatie de încalzire cu ulei), care presupune:
  • preformare la cald;
  • formare la cald;
  • preracire;
 • racire banda compozita aluminiu-plastic;
 • aplicare film protector pe fata vizibila (vopsita) a benzii compozite aluminiu-plastic;
 • inscriptionare fata inferioara placa;
 • îndreptare - aplatizare banda compozita aluminiu-plastic;
 • taiere margini (dreapta si stânga) banda compozita aluminiu-plastic;
 • tragere banda compozita aluminiu-plastic;
 • taiere placi compozite aluminiu-plastic la lungimea precizata (cu ghilotina);
 • deplasarea placilor compozite aluminiu-plastic LUXBOND, pe masa cu role, de unde placile sunt preluate cu motostivuitorul si transportate la sectorul de coletare/ambalare;

In vederea asigurarii constantei calitatii, producatorul va urmari:

 • intern unitatii

Realizarea productiei în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2008.

Controlul productiei în fabrica se face în cadrul laboratorului propriu, Firma S.C. ENOL GRUP S.A. SUCURSALA VASLUI are proceduri proprii pentru determinarea caracteristicilor produselor realizate, dupa metode de încercare standardizate.

Producatorul de placi compozite aluminiu - plastic LUXBOND, S.C. ENOL GRUP S.A. SUCURSALA VASLUI asigura prin control intern, la receptia materialelor, ca acestea sunt însotite de declaratii de conformitate si certificate de calitate si corespund conditiilor cerute de procesul tehnologic.

 • extern unitatii

 S.C. ENOL GRUP S.A. SUCURSALA VASLUI are certificat Sistemul de Management al Calitatii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008 (certificat nr. 0008 din 09.09.2009 emis de ICECON CERT SRL Bucuresti).

2.2.4 Punerea în opera

Punerea în opera a placilor compozite aluminiu — plastic LUXBOND, se face conform proiectului de executie eleborat pentru lucrarea respectiva, cu respectarea instructiunilor tehnice si tehnologiilor de montare indicate de producator, fara dificultati particulare, într-o lucrare de precizie normala.

La punerea în opera, pe placile LUXBOND se pot executa urmatoarele prelucrari (operatii):

 • taieri (debitari);
  • cu fierastraul circular;
  • cu ghilotina (foarfecele);
 • lucrari decorative;
  • decupari contur cu fierastraul vertical cu pânza;
  • stantari (decupari, perforari) prin stantare;
 • îndoiri (valoarea minima a razei de îndoire r = 10 x t, în care "t" este grosimea placii);
  • curbare (îndoire) libera pe o presa de îndoit speciala (ab-kant);
  • pliere (faltuire) pe masina de faltuit;
  • curbare prin rulare pe valt;
 • frezare si îndoire placi pentru executie de casete si panouri;
  • frezare cu freze disc si îndoire;
  • frezarea cu freze deget si îndoire;
 • gaurire în vederea asamblarii cu organe de asamblare sau în scop decorativ;
 • vopsire.

La realizarea prelucrarilor trebuie avute în vedere urmatoarele reguli:

 • iarna, înainte de prelucrare, placile LUXBOND vor fi tinute într-o încapere încalzita;
 • operatiile de trasare si prelucrare se fac, de regula, pe fata nevopsita a placii;
 • se recomanda ca prelucrarile sa se execute la o temperatura de 15-20°C;
 • la prelucrare nu se vor utiliza lubrifianti sau substante de racire;
 • în timpul operatiilor de prelucrare filmul protector trebuie sa ramâna pe placa;
 • dupa prelucrare, se vor sufla aschiile (spanul) si resturile rezultate în urma prelucrarii, pentru a evita zgârierea placilor LUXBOND.

Montarea placilor compozite aluminiu -plastic se face astfel încât sa se asigure etanseitatea la vânt si ploaie, izolarea higrotermica si acustica precum si caracteristicile de rezistenta la foc prevazute prin proiect.

Placile LUXBOND se monteaza pe elemente portante realizate, de regula, din profile de aluminiu cu grosimea minima de 2 mm.

Montarea placilor de elementele portante este asigurata de piesele de fixare, care permit dilatarea placilor. Dupa alinierea placilor/casetelor, acestea trebuie securizate prin utilizarea de suruburi de siguranta, iar pentru limitarea vibratiilor se pot utiliza garnituri de etansare clin cauciuc.

Exemple de montare si fixare a panourilor LUXBOND sunt prezentate in figurile nr. 4, 5,6,7.

In cazul placarilor ventilate, panourile LUXBOND se fixeaza pe rame din profile (tevi) din aluminiu, cu spatii de aer (figurile 5c si 5d).

Prinderea elementelor portante, de structura de rezistenta a elementului care urmeaza a fi placat, se face cu corniere laterale si elemente de fixare specifice tipului de structura: conexpanduri, dibluri, suruburi, etc. (figura 5d).

Lucrarile de montaj se vor face pe podine de lucru speciale, de catre personal instruit pentru asemenea gen de lucrari.

 

2.3. Caietul de prescriptii tehnice

 2.3.1. Conditii de conceptie

Placile compozite aluminiu-plastic LUXBOND sunt concepute pentru placarea (pe exterior sau interior) suprafetelor (multiplane sau curbe) elementelor de constructie (pereti, coloane, stâlpi, tavane, etc. în vederea realizarii unui design arhitectural, în diferite culori.

Prin proiectul de executie, se vor prevedea, in zonele de contact intre panourile din aluminiu si piesele de prindere si imbinare realizate din alt metal decât aluminiul (ca de exemplu otel), elemente suplimentare interpuse, care să impiedice realizarea de pile de coroziune.

La elaboratea proiectelor de executie si de montare a placilor LUXBOND se va tine seama de conditiile impuse de proiectantul cladirii, de recomandarile producatorului precum si de urmatoarele:

 • distantele maxime (pe orizontala si verticala) dintre elementele structurii de sustinere a placarilor, respectiv dimensiunile maxime ale casetelor, se determina tinând seama de încarcarile date de vânt ( "Cod de proiectare privind bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vântului -indicativ NP 082-2004; SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 "Eurocod l: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4; Actiuni generale. Actiuni ale vantului. Anexa nationala") si de cele corespunzatoare traficului urban (SR 12025-2/1994 "Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladire. Limite admisibile");
 • alcatuirea elementelor de închidere, placate cu placi LUXBOND se face având în vedere si prevederile din:
  • "Cod de proiectare seismica. Partea I-a. Prevederi de proiectare pentru cladiri" -indicativ P 100-1/2006;
  • "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor"-indicativ C 107-05;
  • "Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri" -indicativ C 107/0-02;
  • STAS 6156-86: "Protectia împotriva zgomotului în constructii civile si industriale. Limite admisibile si parametri de izolare fonica ";
  • "Normativ de siguranta la foc a constructiilor" - indicativ P 118-99.

Prinderile placilor LUXBOND de structura de rezistenta sunt concepute astfel încât sa poata fi preluate eventualele deplasari previzibile generate sau transmise de structura de rezistenta a constructiei, datorate unor suprasarcini din exploatare, deformatii sau tasari diferentiate, din seism, din vibratii, din temperatura.

2.3.2 Conditii de fabricare

Fabricarea se face conform tehnologiei stabilite de producator.

Constanta calitatii este asigurata prin control intern si extern, conform reglementarilor în vigoare.

Controlul produselor fabricate se face pe loturi, un lot fiind constituit din placile executate dintr-un tambur cu tabla de aluminiu vopsit, de aceeasi culoare si dimensiuni ale placilor: grosime, latime si lungime.

Controlul curent al fabricatiei are în vedere:

 • controlul calitatii materiilor prime, care se refera în principal la:
  • analiza documentelor de însotire ale produselor supuse receptiei si verificarea conformitatii produselor aprovizionate cu documentele de însotire;
  • verificarea aspectului si integritatii tamburilor din tabla de aluminiu;
  • liniaritate/planeitate;
  • aspect, etc;
 • controlul principalilor parametri dimensionali de reglare a liniei de fabricatie, care se refera, în principal, la:
  • latimea benzii de polietilena dupa matritare;
  • grosimea benzii de polietilena dupa calandrare;
  • latimea benzii de polietilena cu foliile adezive aplicate;
  • grosimea benzii compozit dupa termoformare;
  • planeitatea benzii de compozit dupa aplatizare;
  • latimea benzii compozit;
  • lungimea de taiere a placilor LUXBOND.

Controlul curent al produsului finit se face în laboratorul propriu al producatorului si se refera, în principal, la:

 • verificarea dimensiunilor si ale abaterilor de forma a placilor;
 • verificarea maselor;
 • verificarea aspectului;
 • verificarea calitatii acoperirilor de protectie, care se refera în principal la:
  • verificarea grosimii peliculei de vopsea;
  • masurarea diferentei de culoare;
  • masurarea tolerantelor la luciu;
  • verificarea rezistentei la zgâriere cu creionul;
  • verificarea rezistentei la îndoire pe dorn;
  • verificarea aderentei peliculei de vopsea;
  • verificarea rezistentei la impact (soc) a peliculei de vopsea;
 • verificarea aderentei foliilor din aluminiu de miezul din polietilena;

2.3.4. Conditii de livrare

La livrare, produsele trebuie sa fie însotite de:

 • certificat de calitate;
 • declaratie de conformitate cu prezentul agrement tehnic, potrivit prevederilor standardului SR EN 17050-1:2010 "Criterii generale pentru declaratia de conformitate data de furnizori";
 • fise tehnice care cuprind un minim de conditii de identificare si instructiuni de punere în opera, în limba româna.

Pentru depozitarea de scurta durata si lunga durata, producatorul va preciza datele privind conditiile depozitarii (temperatura, clasa de periculozitate, etc, inclusiv cele aferente ambalajului).

Placile compozite aluminiu - plastic LUXBOND sunt acoperite, pe faţa vopsita, cu o folie de protectie din material plastic, care asigura protectia lor la ofteratiile de transport, depozitare si punere in opera.

Folia de protectie a fetei vopsite a placilor LUXBOND trebuie indepartata in maxim 45 zile de la montare.

Placile LUXBOND sunt livrate ambalate în paleti

Pe timpul transportului, depozitarii si manipularii, placile LUXBOND vor fi tinute în ambalajul producatorului si vor fi protejate împotriva umiditatii. Depozitarea se va face în spatii uscate si închise, ferite de praf si alte impuritati din aer.

Se va evita aparitia oricarei forme de condens atunci cand placile LUXBOND sunt introduse din spatii reci în spatii încalzite

Transportul placilor LUXBOND se face cu mijloace de transport acoperite, care asigura proiectie împotriva umidităţii.

Transportul si depozitarea paletilor cu placi LUXBOND se va face in pozitie orizontala, unul peste celalalt, maxim 6 paleti de acelaşi format (paletii cu greutate mai mare se vor dispune la baza).

Nu se recomanda depozitarea placilor LUXBOND in pozitie verticală.

2.3.5. Conditii de punere in opera

Punerea în opera a placilor LUXBOND se va face conform proiectelor de executie si instructiunilor tehnice ale producatorului.

Se recomanda ca punerea în opera sa se faca la temperaturi ambiante cuprinse între 5°C si 35°C, în lipsa vantului puternic si a precipitatiilor.

La punerea în opera se va tine seama si de urmatoarele documente tehnice române:

 • C 300-94 "Normativ de provenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ";
 • "Regulament privind protectia muncii în constructii";
 • "Norme generale de protectia muncii" aprobate de Ministerul Muncii cu Ordinal nr. 508 din 20.11.2002 si de Ministerul Sanatatii cu Ordinul nr. 933 din 25.11.2002.

Concluzii

Aprecierea globala

Utilizarea placilor compozite aluminiu - plastic LUXBOND în domeniile de utilizare acceptate este apreciata favorabil în conditiile specifice din România, daca se respecta prevederile prezentului agrement tehnic.

Conditii

 • Calitatea produselor si metoda de fabricare au fost examinate si gasite satisfacatoare si trebuie mentinute la acest standard pe toata durata de valabilitate a acestui agrement.
 • Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii nu se implica în prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întretine produsele.
 • Orice recomandare relativa la folosirea în conditii de siguranta a acestor produse, care este continuta sau se refera la acest agrement tehnic, reprezinta cerinte minime necesare la punerea lor în opera.
 • ICECON SA. Bucuresti raspunde de exactitatea datelor înscrise în Agrementul Tehnic si de testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu ii absolva pe furnizori si/sau utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform reglementarilor în vigoare.
 • Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizata conform programului stabilit de catre ICECON S.A. Bucuresti, dupa cum urmeaza:
  • verificari la 18 luni
  • inspectia, sub aspectul comportarii în exploatare, a placilor compozit aluminiu - plastic LUXBOND montate la cel putin trei clienti.
 • Actiunile cuprinse în program si modul lor de realizare vor respecta actele normative si reglementarile tehnice în vigoare.
 • ICECON SA. Bucuresti va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii despre rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declansarea actiunii de suspendare a agrementului tehnic.
 • Suspendarea se declanseaza si în cazul constatarii prin controale, de catre organisme abilitate, a nerespectarii mentinerii constante a conditiilor de fabricatie si utilizare ale produselor;
 • In cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformeaza acestor prevederi se va declansa procedura de retragere a agrementului tehnic.

Valabilitatea

28.02.2017

Prelungirea valabilitatii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitata cu cel putin trei luni înainte de data expirarii, în cazul neprelungirii valabilitatii, agrementul tehnic se anuleaza de la sine.

Pentru grupa specializata nr. 02
Presedinte
Dr.Ing. Ioan Pepenar

Presedinte
Director General
Prof. Univ. Dr. Ing.
Dr. h.c. Polidor BRATU
Membru al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Grupa specializata nr. 02 din ICECON S.A. Bucuresti a examinat documentatia si rezultatele încercarilor referitoare Ia placi compozit aluminiu -plastic realizate de S.C. Enol Grup S.A., Sucursala Vaslui şi referinţele privind comportarea în exploatare, concluzionând urmatoarele:

 • placile compozit aluminiu-plastic LUXBOND prezinta caracteristici corespunzatoare domeniului de utilizare (conform pct. 2.1 din agrementul tehnic);
 • in urma auditului efectuat de specialistii ICECON S.A. la sediul producatorului, a rezultat ca procesele de fabricatie sunt controlate, toate operatiile executându-se conform procedurilor de lucru proprii;
 • S.C. Enol Grup S.A. Bucuresti, Sucursala Vaslui executa controlul productiei in fabrica, determinarea caracteristicilor loturilor de productie fiind facuta în cadrul laboratorului propriu, care dispune de aparatura de încercare corespunzatoare; laboratorul are proceduri proprii de încercare, metodele de determinare fiind standardizate;
 • localul si echipamentele tehnice utilizate permit realizarea unor produse de calitate;
 • în perioada de valabilitate a agrementului tehnic 016-02/302-2011 "Plăci compozite aluminiu - plastic LUXBOND" producătorul a verificat menţinerea aptitudinii de utilizare a plăcilor LUXBOND conform programului întocmit cu elaboratorul agrementului tehnic, prelungind valabilitatea Avizului Tehnic aferent agrementului 016-02/302-2011;
 • în exploatare lucrările executate au avut o comportare bună, aşa cum rezultă şi din referinţele date de: S.C. DACPETROL S.R.L. din Huşi -jud. Vaslui pentru lucrările de placare executate la staţia de carburanţi DACPETROL CENTRU din municipiul Huşi, S.C. ATOMIS S.R.L. din Petroşani pentru lucrările de placare executate la SPITALUL JUDEŢEAN DEVA, ROSAME S.A.U. din Valencia - Spania, S.C. ULMENA S.R.L. Vaslui, S.C. SILVERMALL S.R.L. Vaslui pentru lucrările executate la Complexul Comercial SILVERMALL din Vaslui, S.C. SCIR S.A. Vaslui;
 • Specialiştii din cadrul ICECON S.A. au inspectat modul de comportare în exploatare a panourilor ALUXBOND montate la:
  • Sediul BRD situat la intersecţia Şos. Pantelimon cu Bd. Chişinău, sector 2, Bucureşti;
  • Sediul BRD Bucureşti - Agenţia Primăverii, sector 1, Bucureşti;
  • Sediul S.C. ENOL GRUP S.A. situat în str. Vlad Dracul nr. 35, sector 3, Bucureşti.
 • în urma inspecţiei tehnice a rezultat că faţadele realizate cu casete din plăci compozite aluminiu-plastic LUXBOND au avut o comportare bună, după cca. 5 ani de exploatare - cazul sediilor BRD Pantelimon şi BRD Primăverii, respectiv 1 an- cazul sediului ENOL GRUP S.A. Bucureşti. In exploatare, casetele din plăci compozite aluminiu-plastic şi-au păstrat aptitudinea de utilizare şi aspectul estetic
 • produsele au fost agrementate pentru prima dată în România în anul 2007, eliberându-se agrementul tehnic nr. 016-02/220-2007 "Plăci compozite aluminiu - plastic ALUXBOND"- producător S.C. ENOL ALUMINIUM S.R.L. Vaslui (vechea denumire a S.C. ENOL GRUP S.A. -Sucursala Vaslui) şi ulterior prin agrementul tehnic nr. 016-02/302-2011 pentru care s-a solicitat prelungirea;
 • in perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, titularul trebuie sa asigure urmarirea comportarii în exploatare a placilor LUXBOND, datele obtinute urmând sa fie prezentate la elaboratorul agrementului tehnic, în scopul concluzionarii asupra comportarii acestora în conditii reale de exploatare.

Orice modificare a procedeului de realizare a placilor compozite aluminiu-plastic LUXBOND, de introducere a noi componente sau accesorii, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fata de producator.

Sinteza rapoartelor de încercare
Rezultate experimentale

In tabelul nr. 4 sunt prezentate valorile determinate experimental pe probe din placi compozite aluminiu-plastic LUXBOND,

Tabelul nr. 4

Nr. crt. Caracteristica UM Nivel de performanta admisibil Valoare determinata Metoda de determinare Execu-
tant
Panou LUXBOND 4 AX004F/0,5- dimensiuni 1100 x 1550x4 mm
Comportarea la încordari uniform distribuite - placa rezemata pe toate laturile
1 Sageata sub încarcarea uniform distribuita de 440 Pa (în centrul placii) mm - 10,85
(L/143)
ICECON TEST PS 11 ICECON S.A.
2 Sageata sub încarcarea uniform distribuita de 750 Pa (în centrul placii) mm - 14,15
(L/103)
ICECON TEST PS 11 ICECON S.A.
3 Sageata sub încarcarea uniform distribuita de 1300 Pa (în centrul placii) mm - 17,60
(L/88)
ICECON TEST PS 11 ICECON
SA.
4 Sageata sub încarcarea uniform distribuita de 2200 Pa (în centrul placii) mm - 23,50
(L/65)
ICECON TEST PS 11 ICECON
S.A.
Pelicula de protectie PVDF/POLIESTER
5 Verificare aderentei tablei de aluminiu de miezul de polietilena
* placa de interior
* placa de exterior
N/mm > 5
> 7
9
14
Cu aparatul XD-125D ENOL ICECON
6 Determinarea grosimii peliculei de vopsea
* vopsea PVDF
* vopsea poliesterica
um >25
>16
29
26
SR EN ISO
2808:2002
Cu aparatul
Minitest 600
ENOL ICECON
7 Rezistenta la zgâriere cu creionul - >HB 2H SR EN ISO
1518:2003
ASTM D3363-05
ENOL ICECON
8 Rezistenta la îndoire pe dorn - Diametru dorn <3mm Nu
s-au semnalat fisuri sau
desprinderi la dornul cu
diametrul de 2 mm
SR EN ISO 1519:2003 ENOL ICECON
9 Verificarea aderentei - CLASA 1 CLASA 1 SR EN ISO
2409:2003
ASTMD3359-02
ENOL ICECON
10 Verificarea rezistentei la impact - caderea masei de 1000g de la înaltimea de:
* 50 cm - vopsea PVDF
* 30 cm - vopsea poliesterica
kg x cm Lipsa fisuri
Lipsa fisuri
Nu s-au semnalat fisuri
Nu s-au semnalat fisuri
SR EN ISO 6272:1995
Cu aparatul QCJ
ENOL ICECON
11 Clasa de reactie la foc F

L lungimea (latura mare) placii.

4. Anexe

Introduse in textul de mai sus (figuri)