Recomandari primite

SC Ulmena SRL

Avem plăcerea sa va aducem la cunoştinţa ca Societatea Comerciala ENOL ALUMINIUM SRL. Vaslui a executat lucrări de placare cu ALUXBOND Ia obiectivul nostru Staţie de alimentare cu combustibili Vaslui.
Apreciem lucrările efectuate (execuţie structura metalica de aluminiu, montare placi compozit aluminiu plastic ALUXBOND) ca fiind foarte bune.
Menţionam ca pe parcursul desfăşurării lucrărilor nu au fosl înregistrate intirzieri, neconformitati sau cazuri de accidente tehnice.
Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat in baza datelor înregistrate in cadrul unităţii noastre.
DIRECTOR, OPRISAN NICOLAE

vezi toata recomandarea SC Ulmena SRL

 

SC SilverMall SRL

Urmare a colaborării avute cu Societatea Comerciala ENOL ALUMINIUM SRL Vaslui privind derularea unui contract de investiţie la obiectivul Complex Comercial SILVER MALL Vaslui, noi. in calitate de beneficiar, apreciem calificativul lucrărilor executate, din punctual de vedere al fiabilităţii si calităţii ca fiind: ( X ) Foarte bun ( ) Bun ( ) Satisfăcător
Pe toata durata contractului nu s-au înregistrat neconformitati sau accidente tehnice produse din vina executantului. Nu au fost situaţii de amânare a recepţiei cauzale de nerespectarea parametrilor de calitate la recepţia pentru punere in funcţiune.
Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor înregistrate in cadrul unităţii noastre
ADMINISTRATOR, SILVIU HELGIU

vezi toata recomandarea SC SilverMall SRL

 

SC SCIR SA

Prin prezenta confirmăm faptul că întreţinem relaţii de colaborare cu S.C ENOL ALUMINIUM S.R.L Vaslui din anul 2007 când am început derularea primului contract privind executarea lucrărilor de placare cu ALUXBOND.
Fiind mulţumiţi de calitate serviciilor prestate şi de încadrarea în termenele contractuale in anul 2008 am contractat alte lucrări de acelaşi gen.
Tinand cont de seriozitatea şi competenţa profesională de care a dat dovadă această societate,vom extinde colaborarea prin încheierea de noi contracte pentru lucrări similare.
Prezentul document are caracter de recomandare pentru participarea la licitaţii sau încheierea unor contracte cu alte societăţi comerciale.
DIRECTOR GENERAL, ING. SAFIR NECULAI

vezi toata recomandarea SC SCIR SA